PRODUCTION AVATAR ON-LINE & LIVE PROGRAM

Setkání s kmenem KOGI

20. 6. 2022 - 3. 9. 2022
Česká republika

11.11 - 22.22

S potěšením zveřejňujeme část e-mailu, text od Moniky Michaelové z Nadace Mosty-Puentes, který vysvětluje důležitost pobytu kmene KOGI v České republice. AVATAR klub má tu čest být jedním z propojovatelů kmene KOGI a lidí z České republiky. I když jsme se v těchto dnech dozvěděli, že KOGI musí odlétat již 3.září zpět do Kolumbie a nemůžou být na pódiu Kongresu AVATAR (z důvodu neprodloužení víza), přesto bude v Praze 31.8. místo a čas, kdy se budete moci s KOGI osobně setkat: 

Dopis od MONIKY:

Zasazený strom začne plodit a dávat ovoce po několika letech.  Letos se  plní přání a poselství lidem Kogi, aby přijeli do České republiky.

Společně navštívíme místa s mimořádným významem a historií. Připravujeme řadu setkání, poutí a besed, které jsou přemostěním způsobu života tak, aby byl v rovnováze. Dává nám smysl jít cestou udržitelnosti a zdravého života pro nás i naše děti.

Současně skládáme finanční prostředky na pobyt čtyřčlenné rodiny Kogi, poutě na významná místa a organizační zajištění setkání od června do 3.září 2022.

Z celého putování vznikne dokument, který naváže na celosvětově známé již natočené dokumenty o práci kmene Kogi – Aluna a Vzkaz ze srdce světa, které natočilo BBC.

Nadační fond Mosty Puentes dlouhodobě realizuje kulturní výměnu domorodé tradice kmene Kogi se současnou společností.

Kogi neboli Jaguáří lidé jsou potomci dávné civilizace. Žijí v rovnováze s přírodou a ekosystémem. To se učíme i my. Oni mají nepřerušenou linii duchovní tradice Matky země. V nás se rodí.

“Jsme vděční za váš úmysl nás přijmout ve vašem teritoriu, kde vaši předci plnili zákony země. Tyto zapomenuté zákony byly zapsány do skal jako petrografy. Byly vtisknuty v kamenech, ve vodě, v jezerech, v horách a v nebi. Nabídneme jejich vysvětlení a také učení všeho, co obsahuje prapůvodní zákon života.”

Mamo Awisen Awimaku

Naše pozvání přijala skupina putujících Kogi, kteří jsou kmenem povoláni k propojování míst s mimořádným významem a předávání jejich učení lidem, kteří jsou vnitřně připraveni ke změně svých postojů a základů života. Jsou z rodiny Mamo Shibūlata, který je jedním z aktérů filmu Aluna.

Připojte se i tak, že darujete finanční příspěvek. 

Odhadované náklady na pobyt čtyřčlenné rodiny Kogi, poutě na významná místa a organizační zajištění setkání od června do 3.září 2022 jsou 490 000 Kč.

  • Nadační fond Mosty – Puentes
  • IČO: 05605784
  • Luká 80, 783 24 Luká
  • nadacnifond@mosty-puentes.cz
  • č. účtu 2801403810/2010 (rádi vám vystavíme darovací smlouvu,můžete nás také podpořit na portálu DARUJME)
  • www.mosty-puentes.cz

Dokument o předání vzkazu staršího bratra nám v České republice

Jedna z výzev Kogi je natočit další dokument, který naváže na předchozí práci Alana Ereira  Aluna a  Vzkaz ze srdce světa. Kualama, tak nazývají Kogi harmonizaci, ochranu a péči o místa s mimořádným významem, místa která jsou spojena s liniemi matky země. Kogi je považují za živé žíly země. Tato místa jsou celosvětově propojena.

Další setkání připravujeme.

Na našem webu najdete aktuální termíny a informace, jak se zapojit.

Nadační fond Mosty-Puentes

Od roku 2011 se podílíme na zachování duchovního dědictví domorodých lidí kmene KOGI a kulturní výměny se současnou společností.

Naše aktivity ožívají a rostou. Pokud máte chuť, prostředky a odhodlání, připojte se.

Základním účelem nadačního fondu je organizace dlouhodobé sbírky: Na odkup či získávání do správy  pozemků v České republice, které jsou přírodními památkami nebo silovými místy s duchovním významem. Dále vytváření lesních chrámů a posvátných hájů, podpora rodových hospodářství a provozování školy přírodní moudrosti.

Země je pro domorodce živá bytost. Vidí, jak se civilizace odloučila od přírodních zákonů a vytvořila si jiné, které život poškozují. Kogi nás chtějí podpořit v tom, ať víme, co můžeme dělat, abychom se dostali zpět do rovnováhy a naučili se ji udržovat.

Bude je někdo poslouchat?

Může několik desítek tisíc lidí bez ekonomického a politického významu změnit svět sedmi miliard?  A co když ano?

Monika Michaelová

AVATAR klub děkuje za pochopení a toleranci. KOGI se do České republiky vrátí, a pak se opět propojíme i v rámci AVATAR kongresu, festivalu.

Kde se můžete s KOGI potkat do 3.září?

  • Beseda s Jardou Duškem

Odpolední setkání  Kogi, našeho patrona Jardy Duška a Moniky Michaelové, které se mělo uskutečnit 24. září v rámci festivalu Avatar v Plzni bude nahrazeno besedou Jardy a Moniky 13.září na Kampě a Kruhem otázek a odpovědí s KOGI 31.8. na půdě univerzity v Praze (termín upřesníme).

  • Den pro Zemi

Praha je korunou Evropy, a proto zde připravujeme setkání Kogi a dalších lidí, kteří aktivně tvoří rovnováhu a odpovědnost za budoucnost naší země. Bude to prostor pro sdílení, vzájemnost, inspiraci, předání darů, otázky a odpovědi. Rádi bychom přidali i projekci filmu ALUNA.

  • Setkání s vládou, parlamentem a spolky

Připravujeme setkání s těmi, kdo má vliv na utváření zákonů s dopadem na prostředí, ve kterém žijeme.

  • Konference o půdě a vodě – odloženo z důvodu neprodloužení víza

9. – 11. září připravujeme setkání odborníků, zemědělců, politiků, učitelů a vlastníků půdy.

Společně navštívíme místa, která jsou významná pro udržení rovnováhy a mají dosah i mimo území České republiky. Navazujeme tím na dlouholetou spolupráci našich lidí i nevládních organizací v oblasti rozvoje přírodního bohatství, ekologie a vnitřní rovnováhy.

Tradičně Kogi pracují 5–7 dní v kuse, aby dosáhli požadovaného stavu vědomí a propojení s veškerým životem. Součástí je očista mysli a aktivace jejího plného potenciálu, propojování s naší linií moudrosti, kruh posvátného slova a původní zpěvy.

V průběhu července a srpna bude možnost konzultací, léčení, sdílení osobních cest, očist a tvoření vizí.